Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

ANTEM propune diversificarea accesului la educație prin instruire la distanță

La data de 12 mai curent, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat o nouă etapă a programului ÎNVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ în cadrul proiectului Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la distanță, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica Moldova.

 

Prezent la eveniment, Ion Donea, șeful Direcției Programe de Tineret, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului a subliniat că „Tinerii nu sunt doar viitorul, ci și prezentul nostru. Din acest considerent Programul de granturi oferit de Ministerul Tineretului și Sportului investește prin crearea oportunităților de dezvoltare pentru tineri din Centrele de Tineret, organizațiile nonguvernamentale de tineret. Proiectul ANTEM pentru instruirea la distanță se încadrează în tematica Programului de granturi anunțat - domeniul de intervenție fiind ”Participarea la educație”.

 

În debutul evenimentului, directorul ANTEM, Lucia Cucu a afirmat că ANTEM propune cursuri gratuite pentru tinerii din RM, reprezentanți ai minorităților etnice, cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani din zonele rurale și urbane din regiunile UTAG, Transnistria, Nord, Sud și Centru ale țării, care vor avea posibilitate să-și sporească nivelul de cunoaștere a limbii române prin intermediul e-platformei invat.antem.org. 

 

Beneficiari ai proiectului vor fi 520 de tineri, din instituțiile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale de tineret, Centrele de Resurse pentru Tineri etc.

 

Platforma e-learning Învăţăm româna la distanţă  (http://invat.antem.org) acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM.

 

La eveniment au participat Ion Donea, șef Direcție, Ministerul Tineretului și Sportului, Elena Cernei, viceministru al Educației RM, , reprezentanți ai diverselor instituții de stat, organizații internaționale, organizații de tineret, tutori și experţi ANTEM.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la posibilităţile de instruire prin intermediul softului educaţional Învăţăm româna la distanţă vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail: antem.moldova@gmail.com sau la tel.: 022 24 57 12.