Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţ despre iniţierea procesului de completare şi modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 639 din 28 iulie 2014 “pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă”