Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova (2015-2020) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia