Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţ privind iniţierea procesului de modificare și completare a Regulamentului școlilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006

Descriere: 

Anunţ

privind  iniţierea procesului de modificare și completare a Regulamentului școlilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 506).

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 ¬XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (Publicat: 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217), Ministerul Tineretului și Sportului anunţă iniţierea procesului de modificare și completare a Regulamentului școlilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 506).

 

În contextul celor expuse, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați, școlilor și liceelor sportive, autorităţilor publice locale, federaţiilor naţionale de profil, partenerilor sociali, societății civile, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pînă la data de 30 noiembrie 2016.

 

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pot fi expediate la adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Ministerul Tineretului şi Sportului (Secția instituții sportive și sportul pentru toți) sau la adresele electronice <teodor.danila@mts.gov.md și marcel.minciună@mts.gov.md>. 

 

Relații suplimentare la tel.: 022 820 862, 022 820 865.

 

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon 2016_anunt_damep.doc47.5 KB
Data Publicarii: 
Miercuri, November 16, 2016