Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunțul privind iniţierea procesului de revizuire a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.1006 din 10.12.2014