Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Capitala Naţională a Tineretului 2017

Ce este Capitala Naţională a Tineretului? 

Capitala Naţională a Tineretului reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale. Această inițiativă îşi propune dezvoltarea localităților prin implicarea tinerilor şi valorificarea potenţialului acestora, precum și încurajarea dezvoltării de idei noi şi proiecte inovatoare ce privesc participare activă a tinerilor în  societate. Orice localitate din Republica Moldova cu excepția mun. Chișinău, ce se distinge într-un mod pozitiv şi prezintă un program ambiţios pentru implicarea și dezvoltarea tinerilor, poate deveni Capitala Națională a Tineretului, devenind ulterior un model de dezvoltare pentru alte localități din țară. Astfel, Capitala Națională a Tineretului tinde să devină unul dintre cele mai eficiente instrumente de mobilizare a resurselor locale existente în vederea unei mai bune dezvoltari economice și sociale, bazate pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

 

Care sunt beneficiile acestui program pentru localitatea selectată drept Capitala Națională a Tineretului?

Există o serie de beneficii pentru localitatea care va fi selectată ca Capitala Națională a Tineretului, printre care menționăm:

-suport financiar și logistic din partea Autorităților Publice Centrale, Ministerul Tineretului şi Sportului va acorda suport în valoare de 1.000.000,00 lei;

-vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;

-comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;

-participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;

-consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi Administraţia locală;

-atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

 

Ce tipuri  de activităţi ce pot fi desfăşurate în Capitala Națională a Tineretului?

 În Capitala Națională a Tineretului pot fi desfășurate următoarele tipuri de activități: 

-activităţi de stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active;

-activităţi de promovare a oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională;

-iniţiative în care tinerii să se implice, pentru a dobândi experienţă în domeniul professional precum lucru în echipă, managementul echipei, managementul proiectului, comunicare eficientă;

-activități de tineret creative şi inovative în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret;

-proiecte în colaborare cu agenţii economici, pentru ca potenţialul angajator să se implice în dezvoltarea viitorilor angajaţi;

-promovarea orientării vocaționale la nivel regional;

-difuzare de filme (documentare, artistice, educaţionale);

-discuții publice pe diferite teme (educaţie, voluntariat);

-evenimente/activităţi în care se promovează mesaje din domeniul tineretului;

-întâlniri a tinerilor cu personalităţi de vază (inclusiv din afara Republicii Moldova);

-seminare de informare cu privire la politicile de tineret;

-seminare de informare cu privire la oportunităţile educaţionale, culturale şi de dezvoltare     profesională în ţară;

-seminare de instruire pe tematici prioritare de tineret;

-seminare de consultare cu privire la arealul de interese al tinerilor din Capitala Națională     a Tineretului cu scopul diversificării activităţilor;

-organizarea concursurilor de tineret;

-alte activităţi ce corespund priorităţilor Strategiei Naţionale / Locale de Tineret.

 

Care sunt obiectivele acțiunilor ce vor fi desfășurate în localitatea care va fi selectată Capitala Naţională a Tineretului?

Acțiunile care vor fi desfășurate în localitatea care va fi selectată „Capitala Naţională a Tineretului vor avea ca obiective:

-sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor;

-crearea/dezvoltarea Consiliilor Locale de Tineret;

-participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret;

-informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale şi antreprenoriale;

-crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret;

-dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret;

-crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri.

 

Care sunt activitățile obligatorii ce trebuie să fie organizate și desfășurate în cadrul proiectului?

Activități obligatorii care trebuie să fie organizate în cadrul proiectului sunt:

-eveniment de lansare a Capitalei Tineretului;

-lansarea a cel puţin un program de granturi la nivel local pentru susţinerea tinerilor;

-forum economic pentru tineri de importanță regională/națională;

-forumul tinerilor privind provocările cu care se confruntă tinerii;

-găzduirea Conferinţei naţionale a specialiştilor de tineret;

- găzduirea Conferinţei naţionale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor;

-două campanii de informare despre subiecte conectate cu domeniul de tineret;

-cel puţin un eveniment cultural artistic de importanță regională/națională;

-cel puţin un eveniment sportiv de importanţă regională/naţională;

-eveniment de totalizare şi închidere a proiectului Capitala Tineretului.