Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

„Comunicarea organizaţională” - training organizat la Vadul lui Vodă

În perioada 16-18 septembrie a fost organizat training-ul cu tematica „Comunicarea organizaţională”. Activitatea a fost desfăşurată în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret”, la care au participat 30 tineri, din diferite centre sindicale naţional-ramurale în cadrul Şcolii de toamnă cu genericul „Tinerii sindicalişti-liderii de mâine”. Instruirea a sporit capacităţile membrilor Comisiei de Tineret din cadrul Conferinţei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Trainingul a avut drept scop consolidarea echipei tinerilor sindicalişti, formarea abilităţilor de comunicare eficientă în cadrul organizaţiei, pentru îmbunătăţirea climatului organizaţional.

În cadrul training-ului, tinerii au discutat despre inteligenţa emoţională, comunicarea eficientă în situaţii de criză, medierea conflictelor care pot apărea la locul de muncă.

În urma activităţilor experienţiale axate pe tipul de gîndire „out of the box”, participanţii au învăţat că nu există opinii corecte sau greşite, există doar opinia unei persoane, şi-au format abilităţi de relaţionare pozitivă cu cei din jur, să fie mai toleranţi folosind tehnici de gestionare a emoţiilor şi comunicare eficientă.

În urma training-ului participanţii au menţionat că este pentru prima dată cînd participă la un training organizat prin prisma educaţiei non-formale.

Traineri au fost: Radu Mînzat, Maricica Proca şi Lidia Bruma, beneficiari ai Cursului de lungă durată în Formare de Formatori.

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2016.