Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Consiliile locale ale tinerilor

Consiliul Local al Tinerilor  este o structură de reprezentare, consultare şi de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional şi este recunoscut prin decizia Autorităţii Publice Locale.

 

Regulament cadru "Consilii Locale ale Tinerilor" Ordin T 303 din 31.10.2016

 

Programul de granturi

1.      Scopul programului

Scopul Programului Naţional de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor (în continuare - Program) este acordarea suportului financiar şi metodologic pentru consolidarea capacităţilor de organizare şi funcţionare ale Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor în calitate de structură reprezentativă precum şi de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor în procesele de luare a deciziilor la nivel local şi regional.

 

Reţeaua Naţională a Consiliilor locale ale tinerilor

  •     Lista
  •     Harta