Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Învăţăm Româna la Distanţă. Relansare de proiect

Pe 17 mai curent, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat o nouă etapă a programului Învăţăm Româna la Distanţă în cadrul  proiectul Româna la distanţă – oportunitate de integrare socioprofesională pentru tinerii din Republica Moldova finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse, privind integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă a minim 100 tineri reprezentanţi ai minorităţilor etnice, prioritar din centrele de tineret din regiunile Nord, Sud şi Centru ale RM.

 

Platforma e-learning  Învăţăm româna la distanţă  (invat.antem.org)  acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM. În acest an ANTEM îşi va completa platforma cu un nou modul la nivelul C1 (Româna pentru specialiştii în relaţii publice) menit să dezvolte competenţele lingvistice ale tinerilor specialişti în domeniul comunicării şi jurnalismului pentru o mai bună competitivitate profesională.

 

La eveniment au participat Pavel Ianeţ, viceministrul tineretului şi sportului  al RM, Alexandra Barbăneagră, vicerectorul UPS „Ion Creangă”, reprezentanţi ai direcţiilor de învăţământ UTAG, Taraclia şi Chişinău, Biroului Relaţii Interetnice, Biroului Migraţii şi Azil, Biroului Relaţii cu Diaspora, tutori, experţi şi cursanţi ANTEM.