Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Linia Fierbinte

Ai sesizat careva încălcări sau abateri? Sună la linia fierbinte a MTS! (+373)22 820-837

Este linia fierbinte anticorupţie, antidiscriminare şi antibirocraţie excesivă a Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, la care vor putea apela cetăţenii Republicii Moldova pentru a face sesizări. De menţionat faptul că toate sesizările vor fi interceptate automat în sistemul electronic. Numărul stabilit funcţionează în regim de 8 ore, de luni pînă vineri, începînd cu ora 8:00 pînă la 17:00 la tarif obişnuit. Orice cetățean al RM în general, sau agent economic în particular, dacă a sesizat careva abateri sau încălcări grave din partea angajaţilor MTS, poate apela linia fierbinte pentru a se adresa Conducerii Ministerului.

În baza plângerilor recepţionate, vor fi formulate recomandări, reeşind din faptul că Conducerea MTS şi-a asumat responsabilitatea de a reacţiona în timp util la sesizări şi a rezolva cazurile depistate. Este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

Prin lansarea liniei fierbinţi ne propunem să asigurăm un sistem de funcţionare transparent, inteligibil şi accesibil, înlăturînd orice tip de discriminare sau limitare în drepturi.

Toţi suntem egali în faţa legii.

Spune NU corupţiei, NU birocraţiei excesive,  NU discriminării !

Adresare electronică către Ministerul Tineretului şi Sportului

  • Pagina web www.mts.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa Ministerului Tineretului și Sportului în mod electronic.

  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.

  • Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

  • În caz că specificul întrebării puse de Dvs. intră în competenţa autorităților administrative din subordinea Ministerului, reprezentanţii structurii corespunzătoare vor participa la examinarea mesajului.

  • Organul, care va examina mesajul are dreptul să verifice autenticitate acestuia şi să solicite informaţie suplimentară.

  • Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic,  nu vor fi examinate. 

  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.