Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Organigrama

  Organigrama Ministerului Tineretului şi Sportului

 

 Componenţa Ministerului Tineretului şi Sportului :

    Conducerea

    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Direcţia tineret
    Direcţia sport
    Direcţia financiară
    Direcţia juridică
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul e-transformare
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul relaţii internaţionale
    Serviciul secretariat