Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Româna la distanţă – oportunitate de integrare socioprofesională pentru tinerii din Republica Moldova

Pe 17 mai 2016, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) lansează o nouă etapă a programului INVĂŢĂM ROMÂNA LA DISTANŢĂ în cadrul  proiectului Româna la distanţă – oportunitate de integrare socioprofesională pentru tinerii din Republica Moldova, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse, privind integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă a minim 100 tineri reprezentanţi ai minorităţilor etnice, prioritar din centrele de tineret din regiunile Nord, Sud şi Centru ale RM.

Platforma e-learning  „Învăţăm româna la distanţă”  (invat.antem.org)  acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM. În acest an ANTEM îşi va completa platforma cu un nou modul la nivelul C1 (Româna pentru specialiştii în relaţii publice) menit să dezvolte competenţele lingvistice ale tinerilor specialişti în domeniul comunicării şi jurnalismului pentru o mai bună competitivitate profesională.       

Proiectul mai are menirea de a inova procesul educaţional, astfel sunt planificate evenimente de sensibilizare a mediului academic, dar şi a factorilor de decizie vizavi de utilitatea educaţiei neformale.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.

 

 

Acest proiect este finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova