Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Selectarea participanţilor pentru Formare de Formatori

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020.

Scopul proiectului este de a promova educaţia non-formală de calitate în domeniul tineretului în Republica Moldova, prin prestarea serviciilor calitative de către formatorii din domeniul tineret.

În acest context, Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” organizează Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori în perioada Mai – August 2016 la hotelul NickHouse, or. Vadul lui Vodă cu următoarele module de instruire:

 

 

Modulul

de instruire

Tema

Perioada de derulare

Modulul 1

 

„Concepte cheie, valori şi practici consolidate în educaţia non-formală”

11 – 17 Mai 2016

Modulul 2

 

„Înţelegerea şi facilitarea procesului de învăţare individuală şi în grup”

Modulul 3

„Învăţarea de a învăţa”

Modulul 4

„Design-ul programului educaţional”

10 – 16 Iunie 2016

Modulul 5

 

„Cooperarea cu succes în cadrul echipei de formatori”

Modulul 6

„Comunicarea eficientă cu alţii”

Modulul 7

„Competenţa Interculturală”

16 – 22 August 2016

Modulul 8

„Psihopedagogia tinerilor”

Modulul 9

„Planificarea activităţilor educaţionale, în conformitate cu scopul, priorităţile şi obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret”

Tematica modulelor de instruire a fost selectată în conformitate cu Setul European de Competenţe a Formatorului în domeniul tineret.

Grupul ţintă spre care sunt orientate activităţile proiectului îl constituie 20 formatori în domeniul tineretului, reprezentanţi ai Centrelor de Resurse pentru Tineri din Republica Moldova

 

Profilul participantului:

  • Experienţă de implicare de cel puţin două ori într-o echipă de formatori privind elaborarea, implementarea şi evaluarea unui curs de instruire axat pe metode non-formale;
  • Implicat în activităţii de lucru cu tinerii, fiind angajat al unui CRT;
  • Să posede potenţial şi dorinţă de a dezvolta competenţele de formator şi a practica această activitate în beneficiul organizaţiei pe care o reprezintă;
  • Să dovedească dorinţa şi iniţiativa de a auto-direcţiona propriul proces de învăţare;
  • Să fie pregătit să reflecte asupra propriilor convingeri şi abordări ca formator în domeniul educaţiei non-formale;
  • Să deţină abilitatea de a livra instruiri în limba română;
  • Participare activă în cadrul tuturor activităţilor organizate în cadrul proiectului.

 

Cheltuielile pentru cazare şi alimentare vor fi acoperite de către organizatori.

Cheltuielile de transport rămân a fi contribuţia proprie a participanţilor.

 

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2016.

 

          Lucrătorii de tineret interesaţi să participe la Cursul de lungă durată în Formare de Formatori pot expedia la adresele de email: info@millenium.md şi anisoarabezarau@gmail.com cu titlul „Formare de Formatori” următoarele documente:

·     CV-ul format europass;

·     Scrisoarea de motivare format europass;

·     Scrisoare de garanţie din partea organizaţiei (model anexat).

 

Data-limită de depunere a dosarului este 1 Mai 2016.

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate!

 

 

Pentru detalii puteţi să contactaţi coordonatorul de proiect: Bezărău Ana, tel. 068093861, sau e-mail: anisoarabezarau@gmail.com 

 

P.S.: Suplimentar este anexat un GHID INFORMATIV pentru doritorii de a participa în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” 

Documents: