Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Tinerii din Pănășești – viitori lideri comunitari

 

La începutul lunii august, Consiliul Local al Tinerilor Pănășești a organizat tinerilor din localitate două module de instruire. Instruirile fac parte din proiectul “Prin TINEri vine schimbarea” implementat de CLT Pănășești cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului prin intermediul Programului de Granturi 2015. La training au participat peste 20 tineri din satele Pănășești și Ciobanca.

Subiectele abordate în cadrul instruirilor au fost din domenii precum: liderismul comunitar, participare civică activă, cît și au dobîndit cunoștințe în domeniul procesului decizional, fiind prezentate și aspectele de bază ale transparenței decizionale, importanța implicării cetățenilor în procesul decizional.

În partea a doua a programului, tinerii au aflat secretele unei fotografii reușite, arta de a transmite un mesaj și regulile de compoziție. Nu a lipsit nici partea practică, astfel participanții au beneficiat de o sesiune foto outdoor în care au fost ghidați de trainer cum surprindă cele mai reușite imagini cu aparatul foto. La fel, participanții au învățat și au dobîndit abilități practice de a prelucra fotografiile în programul Adobe Photoshop Lightroom5. În timpul instruirilor au fost utilizate diferite metode moderne de instruire: brainstorming, discuții facilitate, prezentări PowerPoint, lucru în echipă, exerciții, jocuri instructive, studii de caz etc.

În urma evaluării trainingului s-a observat că majoritatea tinerilor au participat pentru prima dată la un training, cu toate acestea ei au fost destul de activi și s-au implicat cu mult interes în activitățile planificate. Deasemenea, au împărtășit organizatorilor că le-a plăcut foarte mult, au învățat multe lucruri noi, și-au făcut noi prieteni, au înțeles și au văzut în practică ce înseamnă a fi lider: cum trebuie să fie, ce calități trebuie să aibă etc, au dobîndit abilități de comunicare și lucru în echipă, au înțeles cît de mult contează a asculta și părerea altora, a avea răbdare și a ajuta și pe alții să înțeleagă, au aflat că ședințele Consiliului Local sunt publice, au obținut abilități de fotografie și post procesare, deprinderi practice de a transmite mesaje prin intermediul fotografiilor, au învățat să nu le fie frică să experimenteze și să-și creeze propriul stil. S-a observat, de altfel, la participanți o motivație mare de a participa în activități de voluntariat, chiar au venit cu un șir de idei ce urmează a fi realizate pe viitor, iar instruirile au fost recomandate unanim și altor tineri din comunitate. Ținem să menționăm de altfel, că odată cu implicarea lor în acest proiect, majoritatea dintre participanți au ales să devină voluntari ai CLT Pănășești, ceea ce ne bucură nespus de mult și ne dă curaj să organizăm și alte activități cu și pentru tineri.

Formatorul Natalia Baxanean și-a exprimat plăcerea de a împărtăși experiența și cunoștințele sale cu tinerii de la Pănășești. Prin diverse activități a încercat să familarizeze tinerii cu semnificația liderismului comunitar, să le arate importanța participarii civice a tinerilor și să-i convingă să se implice în procesul decizional. De altfel, Natalia a descoperit la tineri că aceștia vor schimbarea și sunt gata să întreprindă măsuri concrete pentru a o aduce. Natalia susține că prin acest proiect cu siguranță se dezvoltă următoarea generație de lideri comunitari.

Formatorul Elena Calmîș a descoperit la tinerii din Pănășești că sunt foarte atenți la ceea ce văd în jur, la detaliile unei fotografii, învață repede, sunt deschiși, capabili să exerseze și să crească continuu, cu alte cuvinte au ochi de fotografi în care merită de investit. Totodată, pentru a da o continuitatea celor învățate la primul modul de instruire, participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele, abilitățile de lucru și comunicare în echipă, cît și de lider, dobîndite anterior.