Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţuri

AtaşamentMărime
Fişier anunt_356.docx15.16 KB
Data Publicarii:
19 June, 2017
Conţinut:

Recomandările şi opiniile parţilor interesate pot fi expediate la adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Ministerul Tineretului şi Sportului (Secţia sport de performanţă) sau la adresa electronică cristina.malic@mts.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi la numărul de telefon 022 820 873.

Data Publicarii:
4 April, 2017
Conţinut:

Persoane de contact: Marcel Minciună, Șef-adjunct Direcției Sport (telefon de contact 022-820-862); Teodor Dănilă, șef-adjunct, Direcția Analiză Monistorizare și Evaluare a Politicilor (telefon 022-820-865).

AtaşamentMărime
Fişier anunt_clasificatie.docx21.44 KB
Data Publicarii:
15 March, 2017
Conţinut:

Persoana de contact : Vitalie Savciuc, şef Secţia sport de performanţă, tel.022-820-866, e-mail: vitalie.savciuc@mts.gov.md

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon 2016_anunt_damep.doc47.5 KB
Data Publicarii:
16 November, 2016
Conţinut:

Anunţ

privind  iniţierea procesului de modificare și completare a Regulamentului școlilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 506).

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 ¬XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (Publicat: 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217), Ministerul Tineretului și Sportului anunţă iniţierea procesului de modificare și completare a Regulamentului școlilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 506).

 

În contextul celor expuse, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați, școlilor și liceelor sportive, autorităţilor publice locale, federaţiilor naţionale de profil, partenerilor sociali, societății civile, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pînă la data de 30 noiembrie 2016.

 

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pot fi expediate la adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Ministerul Tineretului şi Sportului (Secția instituții sportive și sportul pentru toți) sau la adresele electronice <teodor.danila@mts.gov.md și marcel.minciună@mts.gov.md>. 

 

Relații suplimentare la tel.: 022 820 862, 022 820 865.

 

Data Publicarii:
17 October, 2016
Conţinut:

Tremenul –limită de înaintare a propunerilor este 4 noiembrie anul 2016.
Propunerile și sugestiile sunt așteptate pe adresa electronică: larisa.dimitrieva@mts.gov.md
Telefon de contact: (022) 820 871

Data Publicarii:
9 October, 2015
Conţinut:

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile părților interesate în raport cu proiectul menţionat, vor fi expediate pînă  la 26 octombrie 2015:

Persoana de contact: Donea Ion
tel: 022 820-849; 022 820-864
 

Pagini