Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Centre de tineret

Centre de tineret

Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022

 

Ministerul Tineretului şi Sportului implementează Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse următoarele obiective ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020:

-       sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse;

-       consolidarea consiliilor locale ale tinerilor;

-       diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor;

-       dezvoltarea serviciilor outreach;

-       intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;

-       extinderea serviciilor de educaţie nonformală.

 

Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 2017-2022urmează a fi implementat în unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a serviciilor pentru tineri.

 

Beneficiarii:

Programul este destinat centrelor de tineret, instituțiilor publice constituite de autoritățile publice locale de nivelul I și II, inclusiv de instituții necomerciale private, asociații obștești și fundații, care, în cooperare cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor presta servicii de tineret la nivel raional/municipal ori la nivelul grupurilor de comunități.

 

Componentele Programului

Ø  Componenta I: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret.

Ø  Componenta a II-a: suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret.

Ø  Componenta a III-a: suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.

 

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

 

activitatea

perioada

1)             Lansarea programului și încheierea acordurilor de colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II interesate pentru implementarea acestuia.

începînd cu 06 aprilie 2017

2)             Instruirea managerilor privind organizarea și managementul Centrului de Tineret

trimestrial începînd cu luna iunie 2017

3)             Instruirea specialiștilor de tineret privind acordarea serviciilor de tineret, susținerea inițiativelor și proiectelor grupurilor de inițiativă și organizațiilor de tineret de la nivel local

trimestrial începînd cu luna iunie 2017

4)             Echiparea centrelor

începînd cu luna mai 2017

5)             Acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea Program raional/municipal de granturi pentru tineri

începînd cu luna ianuarie a fiecărui an (2017-2022)

 

 

 

Informaţii suplimentare privind accesarea programului pot fi obţinute la nr. de telefon 069931172, 022 820-859, persoana de contact, Constantin ŢURCANU, şef adjunct, Direcţia tineret.