Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului si Sportului anunță despre lansarea procesului de atribuire a statutului de instituții gazdă al activității de voluntariat

Începând cu data de 17 ianuarie curent, asociațiile obștești şi instituțiile publice vor putea depune dosarul la Comisia de Certificare a instituției gazdă a activității de voluntariat pentru obținerea dreptului de emitere a Carnetului de Voluntar si altor instrumente de recunoaștere a activității voluntarilor.

Comisia de Certificare a instituției gazdă a activității de voluntariat activează pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului şi este un organ colegial instituit pentru atribuirea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat persoanelor juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ.

Dosarul urmează a fi depus în conformitate cu pct. 6 si 7 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat aprobat prin ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 525 din 15.07.2014, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, oficiul 820.

Persoana de contact:

Marin Marcel, consultant-superior, direcţia tineret, tel: 022 820 864, e-mail: voluntariat@mts.gov.md

Conţinut: