Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach”

În perioada 2 mai – 30 noiembrie 2016, Centrul Pro Comunitate desfăşoară proiectul Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach, prin intermediul Programului de Granturi a Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

Contextul Proiectului

Conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, în vederea consolidării sectorului de tineret, s-a stabilit drept prioritate dezvoltarea serviciilor oferite tinerilor, şi anume, prestarea serviciilor în afara instituţiilor (outreach), aşa cum fiecare tînăr reprezintă un mediu social şi economic diferit.

Astfel, Centrul Pro Comunitate, în parteneriat cu  Secretariatul Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii pentru Tineri,Centrul pentru Tineret „DACIA” şi  Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, îşi propun să dezvolte serviciile pentru tineri prin iniţierea serviciilor de tip outreach. Acestea sunt prestate pe larg în ţări precum Estonia, Croaţia, S.U.A., ş.a.

Serviciile outreach au drept scop prestarea serviciilor prietenoase tinerilor detaşat de instituţiile în care activează lucrătorii de tineret, aşa cum tinerii sunt abordaţi în mediul lor tipic, fiind informaţi cu privire la tipurile de servicii de care pot beneficia, fiind consiliaţi în anumite subiecte de interesul şi necesitatea acestora, aşa cum lucrătorul de tineret reprezintă actorul care interacţionează direct cu beneficiarii politicilor publice de tineret şi are capacitatea de ghidare, informare şi implicare a tînărului în activităţile ce răspund necesităţilor acestuia.

 

 

Obiectivele proiectului sunt:

1)      Instruirea şi capacitarea a 10 lucrători de tineret cu privire la cadrul metodologic şi bunele practici europene de prestare a serviciilor outreach de tineret;

2)      Prestarea serviciilor de tineret de tip outreach în 30% din localităţile din ţară;

3)     Elaborarea cadrului metodologic de prestare a serviciilor de tineret de tip outreach, cu implicarea lucrătorilor de tineret;

4)    Îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru tineri conform standardelor de calitate şi dezvoltarea acestora cu min. 30% pînă la sfîrşitul anului 2016.

 

 

Contextul Concursului

Pentru realizarea proiectului vor fi angajaţi, capacitaţi şi implicaţi în activităţile de promovare a proiectului 10 lucrători de Tineret. Aceştia for implementa la nivel local conceptul de servicii de tip outreach şi vor contribui la dezvoltarea cadrului metodologic naţional.

 

Obiectivul Concursului

Centrul Pro Comunitate anunţă concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru implementarea proiectului ” Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach”  pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma concursului vor fi selectaţi şi contractaţi 10 Coordonatori Locali care, în colaborare cu Centrul Pro Comunitate, vor planifica şi desfăşura servicii de tip outreach.

 

Descrierea Proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor în afara instituţiilor (outreach) în 10 regiuni din Republica Moldova.

 

Candidaţi eligibili

În cadrul concursului pot participa reprezentanţi ai societăţii civile (ONG locale sau naţionale de tineret) sau persoane angajate la nivel local în prestarea serviciilor pentru tineret.

 

Termen de contractare

Coordonatorii locali vor fi contractaţi în vederea realizării serviciilor de tip outreach.

Perioada de Contractare – 2 luni (iulie- august 2016).Coordonatorii locali vor fi contractaţi în baza unui Contract de Prestări Servicii.Gradul de implicare în proiect - cu jumătate de normă (part time). Astfel, persoanele interesate pot îmbina locul de muncă de bază cu funcţia de Coordonator local.

 

Atribuţii Coordonatori locali

 • Participarea la sesiunile de instruire organizate de Centrul Pro Comunitate
 • Participarea la planificarea Proiectului (activităţilor de tip outreach);
 • Coordonarea logistică a prestării serviciilor outreach (identificare spaţiu, stabilirea contactelor relevante, etc.);
 • Stabilirea unei relaţii de cooperare cu autorităţile publice locale;
 • Organizarea activităţilor de tineret propriu-zise de tip outreach;
 • Documentarea activităţilor realizate în cadrul proiectului;
 • Elaborarea rapoatelor de activitate şi transmiterea lor către Centrul Pro Comunitate;
 • Participarea la grupul de lucru cu privire la elaborarea suportului metodologic pentru prestarea serviciilor de tip outreach.

 

Cerinţe faţă de candidaţi

Experienţă:

 • experienţă de lucru/voluntariat în sectorul de Tineret şi în organizarea evenimentelor la nivel local/în comunitate (obligatoriu);
 • experienţă în colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale (va fi considerată drept avantaj);

Competenţe şi abilităţi:

 • cunoaşterea specificului comunităţii şi a problemelor tinerilor;
 • abilităţi de utilizare a internetului şi a calculatorului;
 • abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • abilitatăţi organizatorice;
 • abilităţi de mobilizare a tinerilor;
 • non-partizanat politic.

Pentru organizarea activităţilor, Coordonatorii locali vor beneficia de training-uri de instruire, precum şi de asistenţă logistică din partea Centrului Pro Comunitate.

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidaţi: Candidaţii vor prezenta CV-ul şi o scrisoare de motivare.Dosarul pentru concurs va fi expediat pe adresa info@procomunitate.md cu menţiunea ”Aplicare- Servicii outreach de tineret”


Data limită pentru depunerea formularelor de participare: 20.05.2016, ora locală 18:00.

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Rezultatele concursului vor fi publicate pe www.procomunitate.md

 

Pentru informaţii suplimentare:  

Ana Indoitu,
Coordonator Programe
Centrul Pro Comunitate
Tel: 060067681
e-mail: info@procomunitate.md   
www.procomunitate.md